کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت -امریه (01410)

Logo

کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت -امریه (01410)

کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word ,  Power point

گذراندن دوره AVR-پروتئوس در دانشگاه مهاجر اصفهان

گذراندن دوره MATLAB در فنی حرفه ای

گذراندن دوره STEP7-WINCC در فنی حرفه ای

گذراندن دوره کمک نصاب تابلو در فنی حرفه ای

گذراندن دوره برق صنعتی در فنی حرفه ای

تحصیلات

1396
فنی گلپایگان کاردانی-برق صنعتی
1399
مهاجر اصفهان کارشناسی-برق قدرت
در حال تحصیل
صنعتی مالک اشتر کارشناسی ارشد-المترونیک قدرت

سوابق کاری

مربی برق ساختمان،برق صنعتی،PLC دانش پژوهان(فنی حرفه ای)
به مدت 4 سال

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی برق الکترونیک و قدرت

خلاصه کاندید