کارشناسی آمار و کاربردها (01646)

Logo

کارشناسی آمار و کاربردها (01646)

کارشناسی آمار و کاربردها

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

گذراندن دوره Spss در دانشگاه

تحصیلات

1401
دانشگاه دولتی اصفهان کارشناسی-آمار و کاربردها

معدل 15.08

سوابق کاری

کارمند دفتر پیشخوان دولت
5 مرداد 1401 به مدت 6 ماه

مهارت های حرفه ای

  • کارشناسی آمار و کاربردها

خلاصه کاندید