کاردانی کامپیوتر(02112)

Logo

کاردانی کامپیوتر(02112)

کاردانی کامپیوتر

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذارندن دوره نرم افزار پارسیان

تحصیلات

1393
آزاد خوراسگان کاردانی-کامپوتر نرم افزار

سوابق کاری

مدیریت مغازه دار فروشندگی
از سال 1395 به مدت 7 سال

مهارت های حرفه ای

  • کارپرداز
  • کاردانی کامپیوتر

خلاصه کاندید