نیروی خدمات (02154)

Logo

نیروی خدمات (02154)

خدمات

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

سوابق کاری

توزیع غذا سلف دانشگاه صنعتی
2 سال
کمک آشپز رستوران جانباز
3 سال
سالن دار رستوران هتل هشت بهشت
1 سال

مهارت های حرفه ای

  • خدمات

خلاصه کاندید