نگهبان (02143)

Logo

نگهبان (02143)

نگهبان

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

سوابق کاری

اپراتور تزریق برنا باطری
1379 الی 1401

مهارت های حرفه ای

  • اپراتور
  • نگهبان

خلاصه کاندید