مونتاژکار(01612)

Logo

مونتاژکار(01612)

مونتاژکار

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

مهارت های حرفه ای

  • اپراتور
  • خدمات
  • لحیم کاری
  • مونتاژ تابلو LCD
  • مونتاژکار

خلاصه کاندید