مونتاژکار (01599)

Logo

مونتاژکار (01599)

مونتاژکار

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

سوابق کاری

مونتاژکار شرکت همیار گاز
36 ماه
مونتاژکار-عایق کار شرکت
36 ماه

مهارت های حرفه ای

  • مونتاژکار

خلاصه کاندید