مهندسی پرشکی (01515)

Logo

مهندسی پرشکی (01515)

مهندسی پزشکی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Photoshop

 

تحصیلات

در حال تحصیل
جهاد دانشگاهی مهندسی پزشکی

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی پزشکی

خلاصه کاندید