مهندسی مکانیک جامدات (01584)

Logo

مهندسی مکانیک جامدات (01584)

مهندسی مکانیک

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره کتیا1 در موسسه امیرکبیراصفهان به مدت 60 ساعت

تحصیلات

1399
مرکز آموزش عالی شهرضا کارشناسی_مهندسی مکانیک جامدات

معدل 16/55

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی مکانیک

خلاصه کاندید