مهندسی شیمی (01625)

Logo

مهندسی شیمی (01625)

مهندسی شیمی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره Aspen hysis ,matlab  در موسسه آموزش عالی جهاد

تحصیلات

1395
موسسه آموزش عالی نوردانش میمه کاردانی_شیمی آزمایشگاهی

معدل 17/99

1397
موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان کارشناسی_مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

معدل 16/33

1401
موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان کارشناسی ارشد_مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی

معدل 16/4

سوابق کاری

تکنسین آزمایشگاه(کارآموزی) داروسازی فارابی
خرداد 1395 الی مرداد 1395
تکنسین آزمایشگاه(کارآموزی) اداره آب استان اصفهان
بهمن 1396 الی خرداد 1397
کارشناس فروش و آزمایشگاه (آزمایشی) گاز کربونیک اردستان
اردیبهشت 1401 الی خرداد 1401
اداری و کارشناس فروش بازرگانی زینو صنعت اراز
خرداد1401 الی مرداد 1401
آزمایشگاه(آزمایشی) کارینا صنعت
مهر1401 بمدت 1 هفته

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی شیمی

خلاصه کاندید