مهندسی شیمی -کنترل کیفی(01528)

Logo

مهندسی شیمی -کنترل کیفی(01528)

مهندسی شیمی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره mimitab , aspen HYSYS

مشاغل مورد علاقه : آزمایشگاهی،تحقیقاتی،اداری، کنترل کیفیت

تحصیلات

1395
دانشگاه ایلام کارشناسی_مهندسی شیمی

معدل 14/08

1400
دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد_ مهندسی شیمی (طراحی فرآیندها)

معدل 14/38

سوابق کاری

کارشناس آزمایشگاه شرکت گوهر باقان
کردادماه 1401 الی اسفندماه 1401

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی شیمی

خلاصه کاندید