مهندسی برق (01626)

Logo

مهندسی برق (01626)

مهندسی برق

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

گذراندن دوره hfss , ADS

 

تحصیلات

1402
اراک کارشناسی_مهندسی برق مخابرات

معدل 15/16

سوابق کاری

برق صنعتی کار الکتروسون
1398 الی 1400

مهارت های حرفه ای

  • برق صنعتی
  • مهندسی برق

خلاصه کاندید