زهرا امیری

Photo

زهرا امیری

آموزش طراحی

sz59053@yahoo.com

عضویت از تاریخ ۱۳۹۸

درباره کاندیدها

تحصیلات

1395
مدرسه علمیه هنر

با مهارت بالا

1396
مدرسه سعدی رایانه

با مهارت بالا

دانشگاه مهاجر نرم

ییثصثبثص

سوابق کاری

آموزش آموزش خصوصی
1398

با مهارت بالا

مهارت های حرفه ای

  • آموزش
  • برنامه نویسی
  • طراحی
  • کد نویسی
  • گرافیک

جوایز

استارت آپ
1398

خلاصه کاندید