دیپلم تجربی-نیروی فنی (01633)

Logo

دیپلم تجربی-نیروی فنی (01633)

نیروی فنی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

سوابق کاری

نصب و مونتاژ شرکت نصب تجهیزات قائم
نصاب دوربین مداربسته شرکت برنا پیشگامان
سیم پیچ شرکت بهیار صنعت

مهارت های حرفه ای

  • مونتاژکار
  • نیروفنی

خلاصه کاندید