دیپلم برق (01631)

Logo

دیپلم برق (01631)

نیوری فنی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

سوابق کاری

برق و سیم پیچ شرکت بهیارصنعت
برق شرکت دژ کنترل
مونتاژکار شرکت عمران صنعت

مهارت های حرفه ای

  • مونتاژکار
  • نیروفنی

خلاصه کاندید