دکتری کشاورزی-زراعت (01603)

Logo

دکتری کشاورزی-زراعت (01603)

دکتری کشاورزی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

 

تحصیلات

1388
دولتی ایلام کارشناسی_اصلاح نباتات و زراعت

معدل 15

1392
آزاد خوراسگان کارشناسی ارشد_زراعت

معدل 17/81

1401
دولتی شهرکرد دکتری_کشاورزی زراعت

معدل 17/79

سوابق کاری

مشاور شرکت مهندسین نهال گستر سپاهان
1388 الی 1389
مشاور گلخانه ناردین
1394 الی 1395
مشاور به صورت جهادی بسیج مهندسین کشاورزی
خرداد ماه 1401 به مدت 1 سال

مهارت های حرفه ای

  • دکتری کشاورزی

خلاصه کاندید