دکتری مکانیک تبدیل انرژی (01579)

Logo

دکتری مکانیک تبدیل انرژی (01579)

دکتری مکانیک

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point,Photoshop

گذراندن دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2018 و ISO 19011:2018 در آکادمی توف ایران_آلمان به مدت 12 ساعت

گذراندن دوره مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO50001:2018 در آکادمی توف ایران _آلمان به مدت 12 ساعت

تحصیلات

1395
آزاد خمینی شهر کارشناسی_مکانیک سیالات

معدل 14/13

1397
آزاد خمینی شهر کارشناسی ارشد _مکانیک تبدیل انرژی

معدل 15/70

در حال تحصیل
کاشان دکتری_مکانیک تبدیل انرژی

معدل 19/05

سوابق کاری

بازرس کنترل کیفیت لوله سازی پاسارگاد
مرداد ماه 1396 الی اسفند ماه 1396
بازرس کنترل کیفیت گروه صنعتی انتخاب
29 ماه

مهارت های حرفه ای

  • دکتری مکانیک
  • مهندسی مکانیک

خلاصه کاندید