دکتری مهندسی کشاورزی (01423)

Logo

دکتری مهندسی کشاورزی (01423)

دکتری مهندسی کشاورزی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point,Photoshop

گذراندن دوره SAS در دانشگاه صنعتی اصفهان

گذراندن دوره STATGRAPHIX در دانشگاه صنعتی اصفهان

گذراندن دوره SPSS در دانشگاه صنعتی اصفهان

تحصیلات

1394
لرستان کارشناسی-مهندسی کشاورزی(زراعت)
1396
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی(زراعت)

معدل 15/95

1401
صنعتی اصفهان دکتری-مهندسی کشاورزی(زراعت)

معدل 17/87

سوابق کاری

کارشناس کنترل بذر نقش جهان
1398 الی 1401

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی کشاورزی

خلاصه کاندید