دکتری مهندسی کشاورزی-زراعت(01423)

Logo

دکتری مهندسی کشاورزی-زراعت(01423)

مهندسی کشاورزی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point , Photoshop

گذراندن دوره SAS در دانشگاه صنعتی اصفهان

گذراندن دوره STATGRAPHIX در دانشگاه صنعتی اصفهان

گذراندن دوره SPSS در دانشگاه صنعتی اصفهان

تحصیلات

1394
دانشگاه لرستان کارشناسی-مهندسی کشاورزی(زراعت)
1396
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی(زراعت)
1401
صنعتی اصفهان دکتری -مهندسی کشاورزی (زراعت)

سوابق کاری

کارشناس کنترل بذر نقش جهان
1398 الی 1401

مهارت های حرفه ای

  • مهندسی کشاورزی

خلاصه کاندید