دکتری علوم محیط زیست (01463)

Logo

دکتری علوم محیط زیست (01463)

دکتری علوم محیط زیست

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره ARC GIS   به مدت 3 ماه در جهاد دانشگاهی تهران

تحصیلات

1389
آزاد تهران-شمال کارشناسی -منابع طبیعی (محیط زیست)
1394
تهران کارشناسی ارشد-منابع طبیعی (محیط زیست)
در حال تحصیل
صنعتی اصفهان دکتری-علوم محیط زیست

سوابق کاری

کارشناس طرح همکاری پژوهشی با دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
1395 الی 1396
کارشناس بهداشت محیط مرکز سلامت جامعه شهری (تهران)
1396 الی 1399

مهارت های حرفه ای

  • دکتری علوم محیط زیست
  • کارشناس بهداشت

خلاصه کاندید