دکتری شیمی(02111)

Logo

دکتری شیمی(02111)

دکتری شیمی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point,Photoshop

گذراندن دوره CHEMDRAW

مشاغل مورد علاقه: تحقیقاتی،R&D تدریس،آزمایشگاه، اداری

تحصیلات

1379
اصفهان کارشناسی-شیمی محض

معدل 13/55

1385
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد-شیمی تجزیه

معدل 15/57

1398
صنعتی اصفهان دکتری-شیمی تجزیه(الکتروشیمی)

معدل 16/03

سوابق کاری

R&D بهیار صنعت
آبان 1401 الی دی ماه 1401
پسادکترا دانشگاه صنعتی
شهریورماه 1399 الی آبان ماه 1400
مدرس موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی
1385 الی 1390

مهارت های حرفه ای

  • دکتری شیمی

خلاصه کاندید