دکتری شیمی (01372)

Logo

دکتری شیمی (01372)

دکتری شیمی نانوو کاتالیست

عضویت از تاریخ ۱۴۰۲

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

مشاغل مورد علاقه : مرتبط با شیمی

تحصیلات

1386
دانشگاه دولتی یزد کارشناسی_شیمی محض

معدل 13/15

1389
دانشگاه دولتی یاسوج کارشناسی ارشد_شیمی آلی

معدل 16/30

1401
دانشگاه صنعتی اصفهان دکتری_شیمی نانو و کاتالیست

معدل 16/96

سوابق کاری

استاد مدعو دانشگاه پیام نور
1389 الی 1397

مهارت های حرفه ای

  • شیمی آلی
  • شیمی محض
  • شیمی نانو

خلاصه کاندید