دکتری شیمی آلی (01247)

Logo

دکتری شیمی آلی (01247)

دکتری شیمی آلی

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

گذراندن دوره EXPERT

تحصیلات

1391
دانشگاه لرستان کارشناسی-شیمی محض
1394
صنعتی مالک اشتر کارشناسی ارشد-شیمی کاربردی
در حال تحصیل
صنعتی اصفهان دکتری-شیمی آلی

مهارت های حرفه ای

  • شیمی آلی
  • شیمی کاربردی
  • شیمی محض

خلاصه کاندید