دکتری آلودگی های محیط زیست (01462)

Logo

دکتری آلودگی های محیط زیست (01462)

دکتری آلودگی های محیط زیست

عضویت از تاریخ ۱۴۰۱

درباره کاندیدها

مسلط به نرم افزار های Word , Excel , Power point

 

تحصیلات

1396
خاتم الانبیا بهبهان کارشناسی -محیط زیست
1398
صنعتی اصفهان کارشناسی ارشد -آلودگی های محیط زیست
در حال تحصیل
صنعتی اصفهان دکتری - آلودگی های محیط زیست

سوابق کاری

کارشناس طرح طرح های احمدی روشن بنیاد نخبگان
1398 تا کنون

مهارت های حرفه ای

  • دکتری آلودگی های محیط زیست

خلاصه کاندید