کاریابی موفق کار

استخدام کارشناسی کارتوگرافی

شرح خدمات ترسیم و کارتوگرافی
آشنا به امور ترسیم
آشنا به نرم افزار ARC GIS,GIS READY
ترسیم عوارض نقطه،خط و سطحی
لایه بندی براساس دستور العمل سازمان نقشه برداری
(در صورت نیاز آموزش داده می شود)

نوع قرارداد به صورت پروژه ای می باشد.

نمای کلی شغل

کاریابی موفق کار

اگر به این شغل علاقه دارید ایمیل جهت ارسال جزئیات info@movafaghkar.ir


شما می توانید برای این شغل و سایر مشاغل با رزومه آنلاین خود درخواست ارسال کنید. روی لینک زیر کلیک کنید تا رزومه آنلاین خود را ایجاد و آن را برای کارفرمایان ایمیل کنید.