کاریابی موفق کار

استخدام نگهبان

شرایط موزد نیاز:

  • همراه با محل خواب و غذا
  • به صورت شباننه روزی (یک روز استراحت در هفته )
نمای کلی شغل

کاریابی موفق کار

اگر به این شغل علاقه دارید ایمیل جهت ارسال جزئیات info@movafaghkar.ir


شما می توانید برای این شغل و سایر مشاغل با رزومه آنلاین خود درخواست ارسال کنید. روی لینک زیر کلیک کنید تا رزومه آنلاین خود را ایجاد و آن را برای کارفرمایان ایمیل کنید.