کاریابی موفق کار

استخدام مهندس مکانیک

  • تمام وقت
حقوق ماهانه :

مسلط به کنترل ابعادی قطعات ساخت و تولید

نمای کلی شغل

کاریابی موفق کار