کاریابی موفق کار

استخدام رشته کشاورزی

کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی

گرایش زراعت،اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

ساعت کار 8:00 الی 16:30

نمای کلی شغل

کاریابی موفق کار

اگر به این شغل علاقه دارید ایمیل جهت ارسال جزئیات info@movafaghkar.ir


شما می توانید برای این شغل و سایر مشاغل با رزومه آنلاین خود درخواست ارسال کنید. روی لینک زیر کلیک کنید تا رزومه آنلاین خود را ایجاد و آن را برای کارفرمایان ایمیل کنید.